<rt id="wamsc"><small id="wamsc"></small></rt>
<rt id="wamsc"><small id="wamsc"></small></rt>
<acronym id="wamsc"><small id="wamsc"></small></acronym>
<rt id="wamsc"><optgroup id="wamsc"></optgroup></rt><acronym id="wamsc"><small id="wamsc"></small></acronym>

強生化工  ?   產品中心

公司目前擁有年產50000噸三氯化磷、10000噸2-氯丙酰氯及2000噸氯乙醛縮二甲醇的綜合生產能力

序號 產品名稱 CAS No.
1 三氯化磷 7719-12-2
2 2-氯丙酰氯 7623-09-8
3 氯乙醛縮二甲醇 97-97-2
4 亞磷酸 13598-36-2

總共有 4 篇記錄 這是第 1 頁


<rt id="wamsc"><small id="wamsc"></small></rt>
<rt id="wamsc"><small id="wamsc"></small></rt>
<acronym id="wamsc"><small id="wamsc"></small></acronym>
<rt id="wamsc"><optgroup id="wamsc"></optgroup></rt><acronym id="wamsc"><small id="wamsc"></small></acronym>
{关键词}